Bàn InoxXem thêm

6.500.000
6.300.000
5.500.000
5.300.000
3.500.000
3.200.000
2.700.000
2.500.000
2.500.000

Bể tách mỡXem thêm

5.200.000
3.900.000
3.500.000
2.900.000
2.500.000
2.200.000
1.900.000
-6%
1.590.000
-7%
1.390.000
-8%
1.290.000

Bếp công nghiệpXem thêm

Bếp công nghiệp

Bếp Á Công Nghiệp 5 Họng

12.000.000

Bếp công nghiệp

Bếp Á Công Nghiệp 4 Họng

10.000.000
9.000.000
8.500.000
7.500.000

Bếp công nghiệp

Bếp Hầm 2 Họng

7.000.000

Bếp công nghiệp

Bếp Á 3 Họng

7.000.000
6.000.000

Bếp công nghiệp

Bếp Á Đôi Kiềng Bánh Ú

6.000.000

Bếp công nghiệp

Bếp Hầm Đôi Công Nghiệp

5.500.000